Jagiellonian University Repository

Polskie ślady wokół Camelotu : związki rodziny Kennedych z Polską w XX wieku

Polskie ślady wokół Camelotu : związki rodziny ...

Show full item record

dc.contributor.author Biel, Wojciech [USOS80078] pl
dc.date.accessioned 2017-01-30T11:48:34Z
dc.date.available 2017-01-30T11:48:34Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2299-2383 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36356
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Polskie ślady wokół Camelotu : związki rodziny Kennedych z Polską w XX wieku pl
dc.title.alternative Polish traces around the Camelot : connections between Kennedys family and Poland in the 20th century pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 29-49 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 47-49 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Spol+13+2_2016/cacc2bab-51e1-4d59-bf2a-749f4a1c323a#page=33 pl
dc.abstract.pl Celem niniejszego artykułu jest próba opisania historii Kennedych, jednej z najbardziej wpływowych familii w historii Stanów Zjednoczonych Ameryki, w kontekście przeplatania się ich losów z historią Polski od czasu przed II wojną światową, poprzez lata PRL, aż po koniec XX wieku. Wielość kontaktów pomiędzy przedstawicielami klanu a Polską jest rzeczą zasługującą na wspomnienie, gdyż są one powiązane z najważniejszymi wydarzeniami w XX-wiecznych dziejach naszego kraju, w tym z okresem tuż przed wybuchem II wojny światowej, z zimną wojną, ze szczególnym uwzględnieniem kulminacyjnego fragmentu tej historii, czyli okresu kariery politycznej Johna Fitzgeralda Kennedy’ego i jego prezydentury, zwanej Camelotem, oraz czasami "Solidarności", zmierzchu komunistycznej władzy i wreszcie odrodzenia demokratycznej Polski. pl
dc.abstract.en The purpose of this article is an attempt to describe the history of the Kennedys, one of the most influential families in the history of the United States of America, in the context of interlacing the fate of this family and Polish history since the eve of World War II, through the years of communist regime in Poland, until the end of the twentieth century. The multiplicity of contacts between representatives of the clan and Poland is a thing worthy of remembrance, as its individual elements are connected with the most important events in twentieth-century history of our country, including the period before the outbreak of World War II, the Cold War times, with particular emphasis on the culminating part of this history, the period of political career of John F. Kennedy and his presidency, which was called the Camelot, the time of "Solidarity" and the twilight of communist rule, and finally the revival of the democratic Poland. pl
dc.subject.pl Polska pl
dc.subject.pl Stany Zjednoczone Ameryki pl
dc.subject.pl stosunki polsko-amerykańskie pl
dc.subject.pl Kennedy pl
dc.subject.pl polityka zagraniczna pl
dc.subject.pl zimna wojna pl
dc.subject.en Poland pl
dc.subject.en United States of America pl
dc.subject.en Poland-United States relations pl
dc.subject.en the Kennedys pl
dc.subject.en foreign policy pl
dc.subject.en the Cold war pl
dc.description.number 13 (2) pl
dc.identifier.eissn 2082-9213 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-01-30 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska