Jagiellonian University Repository

Biały Brat

Biały Brat

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.contributor.editor Płatek, Piotr pl
dc.date.accessioned 2017-01-27T14:59:33Z
dc.date.available 2017-01-27T14:59:33Z
dc.date.issued 1999 pl
dc.identifier.isbn 83-86265-61-2 pl
dc.identifier.isbn 978-83-86265-61-9 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36278
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Biały Brat pl
dc.title.alternative The White Brother pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Stowarzyszenie Folklorystyczne Teatr Regionalny pl
dc.description.physical 221 pl
dc.abstract.pl Tekst jest wierszem metafizycznym o Janie Pawle II, papieżu. pl
dc.abstract.en The text is a metaphysical verse on John Paul II, the pope. pl
dc.subject.pl literatura pl
dc.subject.pl poezja pl
dc.subject.pl polska poezja XX wieku pl
dc.subject.pl Marek Mariusz Tytko (1967-) pl
dc.subject.pl liryka metafizyczna pl
dc.subject.pl poezja metafizyczna pl
dc.subject.pl poezja religijna pl
dc.subject.pl chrześcijaństwo pl
dc.subject.pl kultura chrześcijańska pl
dc.subject.pl poezja chrześcijańska pl
dc.subject.pl Jan Paweł II papież pl
dc.subject.pl poezja eschatologiczna pl
dc.subject.pl eschatologizm pl
dc.subject.pl eschatologia pl
dc.subject.en literature pl
dc.subject.en poetry pl
dc.subject.en Polish poetry in 21st century pl
dc.subject.en Marek Mariusz Tytko (1967-) pl
dc.subject.en metaphysical lyrics pl
dc.subject.en metaphysical poetry pl
dc.subject.en religious poetry pl
dc.subject.en Christianity pl
dc.subject.en Christian culture pl
dc.subject.en Christian poetry pl
dc.subject.en John Paul II pl
dc.subject.en eschatological poetry pl
dc.subject.en eschatologism pl
dc.subject.en eschatology pl
dc.description.volume 3 pl
dc.description.edition 3 pl
dc.title.container Polska nam Papieża dała : antologia literackiej twórczości nieprofesjonalnej o Janie Pawle II i Jego dziejowym posłannictwie pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Archiwum UJ pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; oryginalna wersja autorska (preprint); po opublikowaniu; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska