Jagiellonian University Repository

Krakowianie o wiejskich korzeniach : podzielona tożsamość

pcg.skipToMenu

Krakowianie o wiejskich korzeniach : podzielona tożsamość

Show full item record

dc.contributor.author Kurek, Halina [SAP11008600] pl
dc.date.accessioned 2017-01-27T12:47:39Z
dc.date.available 2017-01-27T12:47:39Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0208-6808 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36273
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Krakowianie o wiejskich korzeniach : podzielona tożsamość pl
dc.title.alternative Cracow inhabitants of rural origin : divided identity pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 73-80 pl
dc.description.additional Streszcz. po pol. i ang., bibliogr. pl
dc.identifier.weblink https://socjolingwistyka.ijp.pan.pl/download/volumes/30/socjo30-06.pdf pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba opisu kształtowania się tzw. podzielonej tożsamości kulturowej w środowisku wykształconych krakowian wywodzących się ze wsi i nie odcinających się od swych wiejskich korzeni. Definiuję ją jako identyfikację jednostki z dwoma różnymi obszarami języka i kultury na skutek zmiany stałego miejsca zamieszkania. Po latach spędzonych w mieście i kryzysie tożsamości ludowej krakowianie o chłopskim rodowodzie stopniowo zaczynają dostrzegać wartość swego pochodzenia, mimo że bardziej już utożsamiają się z miejskim typem kultury. "Podzielona tożsamość" "nowej" inteligencji krakowskiej to zatem poczucie związku z dwiema kulturami: nabytą - inteligencką, ogólnopolską oraz rodzimą - ludową. pl
dc.abstract.en The subject of this article is the attempt to describe the way so-called divided cultural identity was shaped among educated Cracow inhabitants who originate from villages and do not repudiate their rural roots. I define the identity as a person’s identification with two different areas of language and culture, resulting from changing the place of permanent residence. After years of living in the city and the crisis of rural identity, Cracow inhabitants of rural origin start to appreciate the value of their roots although they already identify themselves more with the culture of the city. Thus, "divided identity" of the "new" Cracow intelligentsia is the sense of belonging to two cultures: the acquired one - all-Polish, characteristic of intelligentsia, and the native one - rural. pl
dc.subject.pl "nowa" inteligencja pl
dc.subject.pl wiejskie korzenie pl
dc.subject.pl podzielona tożsamość pl
dc.subject.en "new" intelligentsia pl
dc.subject.en rural origin pl
dc.subject.en divided identity pl
dc.description.volume 30 pl
dc.description.publication 0,55 pl
dc.identifier.doi 10.17651/SOCJOLING.30.6 pl
dc.title.journal Socjolingwistyka pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-01-27 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 10


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)