Jagiellonian University Repository

Aeroplany, czyli filozofia sfer Stanisława Jerzego Kulisia

Aeroplany, czyli filozofia sfer Stanisława Jerzego Kulisia

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.date.accessioned 2017-01-27T12:40:18Z
dc.date.available 2017-01-27T12:40:18Z
dc.date.issued 1999 pl
dc.identifier.isbn 83-909628-7-X pl
dc.identifier.isbn 978-83-909628-7-0 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36271
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Aeroplany, czyli filozofia sfer Stanisława Jerzego Kulisia pl
dc.title.alternative Airplaines, or Stanislaw Jerzy Kulis' philosophy of spheres pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Nowy Sącz : Wydawnictwo V.I.D.I. pl
dc.description.physical 61-68 pl
dc.abstract.pl Tekst jest artykułem (esejem) na temat poezji Stanisława Jerzego Kulisia, właściciela Jamy Michalika, w kontekście jego filozofii i poglądów historiozoficznych. Studium jest także analizą jego opinii w kontekście ezoterycznym i chrześcijańskim. Autor prezentuje całościową koncepcję tego krakowskiego poety i mecenasa artystów w kontekście kulturowym. pl
dc.abstract.en The text is a paper (an essay) on Stanislaw Jerzy Kulis' poetry, the owner of the Michalik's Lodge (Jama Michalika), in the context of his philosophy and historiographical views. The study is also the analysis his opinions in the esoteric and Christian context. The author presents the hole (panoptic, comprehensive) conception of this Cracow poet and patron of artists in the cultural context. pl
dc.subject.pl poezja pl
dc.subject.pl liryka metafizyczna pl
dc.subject.pl poezja metafizyczna pl
dc.subject.pl Stanisław Jerzy Kuliś (1952-) pl
dc.subject.pl poezja chrześcijańska pl
dc.subject.pl Jama Michalika pl
dc.subject.pl filozofia sztuki pl
dc.subject.pl krytyka literacka pl
dc.subject.pl interpretacja literatury pl
dc.subject.pl filozofia literatury pl
dc.subject.en poetry pl
dc.subject.en metaphysical lyrics pl
dc.subject.en metaphysical poetry pl
dc.subject.en Stanislaw Jerzy Kulis (1952- ) pl
dc.subject.en Christian poetry pl
dc.subject.en Michalik's Lodge (Jama Michalika) pl
dc.subject.en philosophy of art pl
dc.subject.en literary criticism pl
dc.subject.en interpretation of literature pl
dc.subject.en philosophy of literature pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.container Aeroplany : czyli wesoła nowina krakowska pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Archiwum UJ pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 216; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska