Jagiellonian University Repository

Rola pracownika socjalnego w systemie służby zdrowia

pcg.skipToMenu

Rola pracownika socjalnego w systemie służby zdrowia

Show full item record

dc.contributor.author Miś, Łucjan [SAP11015911] pl
dc.contributor.author Mirewska, Elżbieta pl
dc.date.accessioned 2015-03-09T14:09:27Z
dc.date.available 2015-03-09T14:09:27Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3622
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Rola pracownika socjalnego w systemie służby zdrowia pl
dc.title.alternative The role of social worker in the health care system pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 48-62 pl
dc.identifier.weblink http://www.wshe.sieradz.pl/uploads/images/studiasieradzana/ss_6A.pdf pl
dc.abstract.pl W polskiej literaturze naukowej związanej z pracą socjalną wiele miejsc poświęca się pracownikom socjalnym reprezentującym różne instytucje systemu pomocy i integracji społecznej, natomiast w mniejszym zakresie omawia się rolę pracowników socjalnych zatrudnionych w placówkach służby zdrowa. Niniejszy artykuł prezentuje krótki zarys zadań jakie ma do spełnienia pracownik socjalny wchodzący w skład wielu interdyscyplinarnych zespołów funkcjonujących w zakładach opieki zdrowotnej. Autorzy artykułu zwracają w nim uwagę na charakter zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych, które z punktu widzenia społecznego nie zawsze są doceniane, mimo że stanowią dla nich ogromne obciążenie psychiczne ewolujące w kierunku wypalenia zawodowego. pl
dc.abstract.en There is rich Polish literature on social work in diverse settings and institutions. However, there is a little about social workers in health care system. The paper presents a brief overview of tasks social worker has to meet when working in multidisciplinary teams employed in health care units. The authors pay attention to nature of tasks performed by social workers in hospitals and ambulatories. Social workers in health care sector are not always appreciated by the public but their work is extremely stressful, including burn-out. pl
dc.subject.pl pracownik socjalny pl
dc.subject.pl system ochrony zdrowia pl
dc.subject.pl pomoc i integracja społeczna pl
dc.subject.pl zakres czynności pracownika socjalnego pl
dc.subject.en social worker pl
dc.subject.en health care system pl
dc.subject.en social welfare and social integration pl
dc.subject.en the scope of social workers authority pl
dc.description.number 6A pl
dc.description.publication 0,86 pl
dc.identifier.eissn 2299-2928 pl
dc.title.journal Studia Sieradzana pl
dc.title.volume Wartość zdrowia w perspektywie filozoficznej i psychologiczno-pedagogicznej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-02-26 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)