Jagiellonian University Repository

Starość na stronach internetowych Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej : problemy ludnościowe a polityka społeczna

Starość na stronach internetowych Regionalnych ...

Show full item record

dc.contributor.author Miś, Łucjan [SAP11015911] pl
dc.contributor.author Szepski, Marek pl
dc.contributor.author Ornacka, Katarzyna [SAP11116218] pl
dc.date.accessioned 2015-03-09T13:51:39Z
dc.date.available 2015-03-09T13:51:39Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1507-4285 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3620
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Starość na stronach internetowych Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej : problemy ludnościowe a polityka społeczna pl
dc.title.alternative Old age in the Websites of Regional Centers of Social Policy : population problems and social policy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 187-201 pl
dc.description.additional Artykuł ukazał się także w monografii drukowanej "Starzenie się : problemat społeczno-socjalny i praktyka działań", 2014, ISBN 978-83-233-3830-7, pod red. Marcjanny Nóżki oraz Marty Smagacz-Poziemskiej. pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/ZPS/2013/Numer-3/art/4612/ pl
dc.abstract.pl Powiększa się liczba ludzi starych w Polsce. Przyczynami są – między innymi - wydłużanie się ludzkiego życia i emigracja ludzi młodych zagranicę. Zmiany demograficzne stają się problemem, na który reagują instytucje polityki społecznej państwa, takie jak rząd, ministerstwa oraz władze samorządowe. W artykule przedstawiamy zakres korzystania z technologii komunikacyjno-informatycznych przez ludzi po sześćdziesiątym roku życia. Ukazujemy również ofertę Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej skierowanej do ludzi starszych. W ostatnim latach w niewielu województwach istniała internetowa informacja i oferta pomocowa skierowana do seniorów. Ponadto, sformułowana była zazwyczaj w języku biurokratycznym, nieprzyjaznym dla potencjalnych klientów. pl
dc.abstract.en The number of old people in Poland has significantly increased for last decade. Among others, the causes of this growth are: lengthening of human life and emigration of young people abroad. Population changes has been becoming a problem, which meet reaction from side of state social policy institutions, such as government, ministries and local authorities. In this paper, we present scope of usage of information and communication technologies by old people (after their sixty year of age). We show also offers of Regional Centers of Social Policy addressed to elderly people. In last years, a few regional centers offered information and some assistance programs targeted to seniors. In addition, the offers were usually formulated in bureaucratic language, very unfriendly to potential customers. pl
dc.subject.pl starość pl
dc.subject.pl starzenie się pl
dc.subject.pl internet pl
dc.subject.pl polityka społeczna pl
dc.subject.pl technologie informacyjno-komunikacyjne pl
dc.subject.en old age pl
dc.subject.en aging pl
dc.subject.en internet pl
dc.subject.en social policy pl
dc.subject.en information and communication technologies pl
dc.description.volume 18 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.eissn 2449-6138 pl
dc.title.journal Zeszyty Pracy Socjalnej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-06-28 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych