Jagiellonian University Repository

Dziedzictwo kulturowe jako zasób wspólny : rola współpracy między interesariuszami w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym

pcg.skipToMenu

Dziedzictwo kulturowe jako zasób wspólny : rola współpracy między interesariuszami w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych  Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych