Jagiellonian University Repository

Problematyka zasobów zdrowotnych w kontekście pedagogicznym

pcg.skipToMenu

Problematyka zasobów zdrowotnych w kontekście pedagogicznym

Show full item record

dc.contributor.author Gaweł, Anna [SAP11016990] pl
dc.contributor.editor Gembalczyk, Ilona pl
dc.contributor.editor Fedyn, Beata pl
dc.date.accessioned 2015-03-09T12:50:48Z
dc.date.available 2015-03-09T12:50:48Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-60730-73-7 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3616
dc.language pol pl
dc.title Problematyka zasobów zdrowotnych w kontekście pedagogicznym pl
dc.title.alternative Pedagogical interpretation of the term "health resources" pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoly Zawodowej pl
dc.description.physical 23-33 pl
dc.abstract.pl W opracowaniu zaprezentowano pedagogiczną interpretację pojęcia zasobów zdrowotnych. Holistyczne i systemowe ujęcie zdrowia wraz z perspektywą salutogenną pozwalają na zidentyfikowanie zasobów podmiotowych i środowiskowych, których wykorzystanie sprzyja osiąganiu dobrostanu. Te spośród nich, które mają charakter potencjalny, czyli mogą być zdobyte przez jednostkę w różnych fazach życia oraz zaoferowane przez środowiska wychowawcze, powinny stanowić przedmiot oddziaływań edukacyjnych i działań środowiskowych. pl
dc.abstract.en The aim of this study is pedagogical interpretation of a term „health resources”. The theoretical background for the way we understand health is holistic approach, the systems theory and salutogenic paradigm and in this perspective we can indicate personal and environmental resources which are favorable to reach wellbeing. Resources which have a potential character should become an object of educational influences and environmental action. pl
dc.subject.pl holistyczny model zdrowia pl
dc.subject.pl paradygmat salutogenetyczny pl
dc.subject.pl zasoby zdrowotne pl
dc.subject.pl edukacja zdrowotna pl
dc.subject.en holistic model of health pl
dc.subject.en salutogenic paradigm pl
dc.subject.en health resources pl
dc.subject.en health education pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Edukacja zdrowotna : dokonania, aktualności, perspektywy pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)