Jagiellonian University Repository

Książki zabawki jako typ książki dla dzieci

pcg.skipToMenu

Książki zabawki jako typ książki dla dzieci

Show full item record

dc.contributor.author Sołtysiewicz, Anna [USOS96442] pl
dc.date.accessioned 2017-01-26T12:46:32Z
dc.date.available 2017-01-26T12:46:32Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2354-0001 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36158
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Książki zabawki jako typ książki dla dzieci pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 30-49 pl
dc.abstract.pl Artykuł został poświęcony gatunkowi książek zabawek. Przedstawiłam w nim definicje i funkcje tego typu publikacji. Następnie analizie statystycznej poddałam informacje zawarte w bazie danych książek zabawek. Wyniki tej analizy posłużyły do opisu sytuacji na polskim rynku książek zabawek. Ustaliłam wielkość produkcji tego typu pozycji ze względu na rok wydania i wydawców, a także najpopularniejsze serie wydawnicze. Określiłam, którzy autorzy i ilustratorzy są twórcami największej liczby książek zabawek. Przedstawiłam również dane dotyczące treści oraz typów publikacji tego rodzaju i dołączanych do nich dodatków. Ponadto zaprezentowałam sylwetki twórców, w których dorobku znalazło się wiele książek zabawek oraz największe wydawnictwa zajmujące się ich publikacją. pl
dc.description.volume 3 pl
dc.title.journal Debiuty Bibliologiczno-Informatologiczne pl
dc.title.volume Pamięci Profesor Wandy Pindlowej pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright