Jagiellonian University Repository

Grupa Janowska

pcg.skipToMenu

Grupa Janowska

Show full item record

dc.contributor.author Wacławczyk, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2017-01-26T11:20:41Z
dc.date.available 2017-01-26T11:20:41Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2354-0001 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36141
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Grupa Janowska pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 57-72 pl
dc.abstract.pl Praca poświęcona jest metodom promowania sztuki na łamach prasy partyjnej oraz zagadnieniu cenzury obejmującej tę dziedzinę. Celem pracy jest ustalenie wpływu propagandy i sytuacji politycznej na obraz śląskiego środowiska plastycznego kreowanego w mediach. Zastosowano metodę analizy zawartości prasy pod kątem informacji dotyczących sztuki Górnego Śląska opublikowanych na łamach Trybuny Robotniczej w latach 1956-1980. W rezultacie możliwa była konfrontacja informacji opublikowanych na łamach dziennika ze współczesnymi opracowaniami z tego zakresu oraz wyodrębnienie ewentualnych nieścisłości i przekłamań, a także ustalenie poziomu zainteresowania władz partyjnych sztukami plastycznymi w obliczu ówcześnie aktualnych przemian politycznych. Przeprowadzone analizy wykazały, że za pośrednictwem prasy partyjnej manipulowano faktami poprzez kreowanie obrazu twórców i środowiska artystycznego zgodnego z założeniami socjalistycznego systemu propagandowego, a także poprzez wartościowanie działań i wytworów górnośląskich plastyków. Niemniej jednak prasa partyjna stanowiła medium, które przyczyniało się do promocji lokalnej sztuki. pl
dc.description.volume 2 pl
dc.title.journal Debiuty Bibliologiczno-Informatologiczne pl
dc.language.container pol pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright