Jagiellonian University Repository

Wojna bośniacka (1992-1995) według Dobricy Ćosicia jako przykład antymuzułmańskiego dyskursu nacjonalistycznego

pcg.skipToMenu

Wojna bośniacka (1992-1995) według Dobricy Ćosicia jako przykład antymuzułmańskiego dyskursu nacjonalistycznego

Show full item record

dc.contributor.author Skrzeszewska, Monika [USOS220712] pl
dc.contributor.editor Buras-Marciniak, Anetta pl
dc.date.accessioned 2017-01-26T08:38:27Z
dc.date.available 2017-01-26T08:38:27Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-8088-249-2 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36102
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Wojna bośniacka (1992-1995) według Dobricy Ćosicia jako przykład antymuzułmańskiego dyskursu nacjonalistycznego pl
dc.title.alternative The Bosnian war (1992-1995) according to Dobrica Ćosić as an example of anti-muslim nationalistic discourse pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego pl
dc.description.physical 153-164 pl
dc.description.additional Recenzowane materiały z konferencji: Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian południowych; 2016-02-18; 2016-02-19; Łódź; Polska pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11089/20078 pl
dc.abstract.en This article present Dobrica Ćosić's anti-Muslim nationalistic discourse and focuses on this last book The Bosnian War. Ćosić was against Tito's politics, mainly in Kosovo, but when he was president of Yugoslavia (1992-1993) he met personally with Muslim's guestion in Bosnia and Herzegovina. His nationalistic anti-Muslim discourse is the same as other Serbian anti-Muslim narratives in this period. Additionally, Ćosić used many figures of Serbian nationalism, which were showed in this article. pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.doi 10.18778/8088-249-2.14 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-8088-250-8 pl
dc.title.container Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-01-26 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Słowiańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte repozytorium; ostateczna wersja autorska (postprint); w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska