Jagiellonian University Repository

Nazwy terenowe jako czynnik utrwalający gwarę

pcg.skipToMenu

Nazwy terenowe jako czynnik utrwalający gwarę

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0