Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Os portugueses em Macau no século XVIII : considerações sobre um encontro de culturas

Os portugueses em Macau no século XVIII : considerações ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Czopek, Natalia [SAP11019376] pl
dc.date.accessioned 2015-03-09T09:43:20Z
dc.date.available 2015-03-09T09:43:20Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1732-8705 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3605
dc.language por pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Os portugueses em Macau no século XVIII : considerações sobre um encontro de culturas pl
dc.title.alternative Portuguese presence in Macau in the 18th century : hints on a meeting of cultures pl
dc.title.alternative Portugalczycy w Makao w XVIII wieku : uwagi na temat spotkania kultur pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 153-167 pl
dc.abstract.pl W niniejszym opracowaniu Autorka przedstawiła fragment historii Makau, a mianowicie sytuację polityczną, administracyjną, gospodarczą i społeczną w XVIII w., nawiązując również do najważniejszych wydarzeń z pozostałych okresów obecności portugalskiej na tych terenach. Z powodu niedostępności zapisów języka kreolskiego używanego w wieku XVIII studium zostało wzbogacone o analizę najważniejszych cech języka portugalskiego z Makau. pl
dc.abstract.en This paper presents a part of the history of Macau, namely the political, administrative, economic and social situation in the 18th century, mentioning the most important events in other periods of the Portuguese presence in the region. Due to the unavailability of records of the Creole language used in the 18th century, the study has been enriched with an analysis of the most important features of the Portuguese language in Macau. pl
dc.subject.pl Makau pl
dc.subject.pl patois pl
dc.subject.pl język kreolski pl
dc.subject.pl lingua franca pl
dc.subject.pl Chiny pl
dc.subject.en Macao pl
dc.subject.en patois pl
dc.subject.en Creole language pl
dc.subject.en lingua franca pl
dc.subject.en China pl
dc.description.volume 14 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843917RC.13.012.2714 pl
dc.identifier.eissn 2084-3917 pl
dc.title.journal Romanica Cracoviensia pl
dc.language.container fre pl
dc.participation Czopek, Natalia: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 9


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Dozwolony użytek utworów chronionych Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Dozwolony użytek utworów chronionych