Jagiellonian University Repository

Performatywność katastrof : WTC

pcg.skipToMenu

Performatywność katastrof : WTC

Show full item record

dc.contributor.author Wojnowski, Konrad [SAP14014793] pl
dc.date.accessioned 2017-01-25T13:46:42Z
dc.date.available 2017-01-25T13:46:42Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1233-0477 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36048
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Performatywność katastrof : WTC pl
dc.title.alternative The performativity of catastrophes : he WTC pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 67-72 pl
dc.abstract.pl Autor stawia tezę, że dwa i pół tysiąca lat po Ajschylosie nadal staramy się rozumieć i przedstawiać katastrofę w kategoriach dramatu i typowych dla niego bohaterów; tworzymy spójne opowieści o katastrofach, podzielone na akty, oparte o ścisłe rygory formalne, czyniąc katastrofy naturalne zjawiskami ludzkimi (humanistycznymi). Autor próbuje spojrzeć na tak rozumianą teatralizację katastrofy przy użyciu teorii performatywności i dzięki niej zamazać granicę pomiędzy tym, co w katastrofie naturalne, a tym, co ściśle ludzkie. W tak zarysowanych metodologicznie ramach poddaje analizie katastrofę, z której uczyniono pierwszą wielką tragedię XXI wieku, czyli atak terrorystyczny na World Trade Center. pl
dc.abstract.en The author puts forward the thesis that two and a half thousand years after Aeschylus we are still trying to understand and present catastrophes in the categories of drama and the protagonists it typically contains; we create coherent tales about catastrophes, divided into acts, based on strict formal requirements, making natural catastrophes human (or humanist) phenomena. He tries to look at the theatrification of the catastrophe by using theories of performativity, thus wiping out the border between what is natural in a catastrophe and what is strictly human. Thus outlining his methodological framework, he proceeds to analyze the catastrophe that was made into the first great tragedy of the 21st century, the terrorist attack on the World Trade Center. pl
dc.subject.en performance theory pl
dc.subject.en negative performativity pl
dc.description.number 115/116 pl
dc.title.journal Didaskalia pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 9


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)