Jagiellonian University Repository

Névtani Értesítő [nr 36, 37]

pcg.skipToMenu

Névtani Értesítő [nr 36, 37]

Show full item record

dc.contributor.author Bubak, Grzegorz [SAP11015829] pl
dc.date.accessioned 2017-01-25T12:55:27Z
dc.date.available 2017-01-25T12:55:27Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0078-4648 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36031
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Névtani Értesítő [nr 36, 37] pl
dc.title.alternative Névtani Értesítő [No 36, 37] pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 433-438 pl
dc.description.additional Recenzja dotyczy czasopisma Névtani Értesítő, red. Tamás Farkas. Omówiono nr 36 (2014) oraz nr 37 (2015) pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/journal/113058 pl
dc.abstract.pl Węgierskie czasopismo "Névtani Értesítő" ukazuje się nieprzerwanie od 1979 r. Numer 36 "Névtani Értesítő" składa się z czterech części, obejmujących: artykuły, życie naukowe, przegląd wydawnictw książkowych oraz czasopism. W części końcowej umieszczono wspomnienia poświęcone zmarłemu węgierskiemu językoznawcy Mihályowi Hajdú. Część pierwsza obejmuje 12 artykułów dotyczących węgierskiej onomastyki, zarówno historycznej, jak i współczesnej, w tym także zagadnień literackich. Numer 37 budapeszteńskiego "Biuletynu Onomastycznego" ("Névtani Értesítő") składa się z czterech części, obejmujących: artykuły, życie naukowe, przegląd wydawnictw książkowych oraz czasopism. Biuletyn zamykają wspomnienia poświęcone zmarłym węgierskim językoznawcom: Györgowi Dénesowi, Ferencowi Farkasowi i Jenő Janitsekowi. W części pierwszej rocznik poświęcony jest niemal wyłącznie kwestiom translatorskim oraz zagadnieniom onomastycznym w kontekście dwu- lub wielojęzyczności. pl
dc.subject.pl onomastyka pl
dc.subject.pl nazwy osobowe pl
dc.subject.pl językoznawstwo pl
dc.description.volume 60 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.journal Onomastica pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-09 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Językoznawstwa pl
dc.subtype Overview pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 12


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0