Jagiellonian University Repository

Miejsce ludności muzułmańskiej w Macedonii : przemiany i perspektywy

Miejsce ludności muzułmańskiej w Macedonii : przemiany ...

Show full item record

dc.contributor.author Stawowy-Kawka, Irena [SAP11011575] pl
dc.date.accessioned 2015-03-09T08:01:56Z
dc.date.available 2015-03-09T08:01:56Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1233-0558 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3596
dc.language pol pl
dc.title Miejsce ludności muzułmańskiej w Macedonii : przemiany i perspektywy pl
dc.title.alternative The place of the Muslim population in Macedonia : transformation and perspectives pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 121-136 pl
dc.identifier.weblink http://pau.krakow.pl/srodkowoeuropejska/k_srodkowoeuropejska_XXII.pdf pl
dc.description.volume 22 pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.identifier.eissn 2300-0171 pl
dc.title.journal Prace Komisji Środkowoeuropejskiej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-10-26 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 4


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)