Jagiellonian University Repository

Gender in religion? Religion in gender? : commentary on theory and research on gender and religion

pcg.skipToMenu

Gender in religion? Religion in gender? : commentary on theory and research on gender and religion

Show full item record

dc.contributor.author Leszczyńska, Katarzyna pl
dc.contributor.author Zielińska, Katarzyna [SAP11119370] pl
dc.date.accessioned 2017-01-24T13:43:32Z
dc.date.available 2017-01-24T13:43:32Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2084-3364 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/35923
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Gender in religion? Religion in gender? : commentary on theory and research on gender and religion pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7-17 pl
dc.abstract.pl Artykuł jest wprowadzeniem do numeru specjalnego poświęconego zagadnieniom relacji pomiędzy społeczno-kulturowym konstruowaniem płci a religią. Prezentuje główne nurty badań nad tymi powiązaniami. pl
dc.abstract.en The article serves as an introduction to the special issue on gender and religion. It reviews the main trends in the study of links between gender and religion. pl
dc.subject.pl płeć pl
dc.subject.pl religia pl
dc.subject.en religion pl
dc.subject.en gender pl
dc.description.volume 15 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.points 10 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.doi 10.7494/human.2016.15.3.7-17 pl
dc.identifier.eissn 2300-7109 pl
dc.title.journal Studia Humanistyczne AGH pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska