Jagiellonian University Repository

Sylwetka wolontariuszy oraz ich rola w organizacji imprez sportowych w Polsce

Sylwetka wolontariuszy oraz ich rola w organizacji ...

Show full item record

dc.contributor.author Matuła, Magda pl
dc.contributor.author Nessel, Karolina [SAP13008350] pl
dc.contributor.editor Nessel, Karolina [SAP13008350] pl
dc.contributor.editor Wszendybył-Skulska, Ewa [SAP11019109] pl
dc.date.accessioned 2015-03-06T07:38:43Z
dc.date.available 2015-03-06T07:38:43Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-940368-0-5 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3580
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Sylwetka wolontariuszy oraz ich rola w organizacji imprez sportowych w Polsce pl
dc.title.alternative Sport volunteers in Poland : their profile and role in sports event organization pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Katedra Zarządzania w Turystyce Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 33-44 pl
dc.identifier.weblink http://www.turystyka.uj.edu.pl/documents/6192704/72865276/MOS_2014._Organizacja_i_marketing_imprez_sportowych.pdf pl
dc.abstract.pl Wraz z organizacją kolejnych wielkich imprez sportowych w Polsce wolontariat sportowy staje się w naszym kraju coraz bardziej popularny. Celem tej pracy jest określenie profilu polskich wolontariuszy sportowych oraz ukazanie roli, jaką odgrywają oni w organizacji imprez sportowych. Na podstawie ankiet wśród polskich wolontariuszy oraz dostępnych wyników badań wolontariuszy z krajów rozwiniętych wnioskuje się, iż choć motywacje i oczekiwania polskiego i zachodniego wolontariusza są różne, to podobne rzeczywiste korzyści z wolontariatu dla obu grup sprawiają, iż zainteresowanie bezpłatną pracą przy wydarzeniach sportowych nie wygasa. Jednocześnie szacunki wartości pracy wolontariuszy potwierdzają korzyści płynące z tej formy współpracy nie tylko dla samych wolontariuszy, ale także dla organizacji sportowej. pl
dc.abstract.en As the number of important sport events hosted in Poland increases, sports volunteering tends to gain popularity in our country. The objective of this paper is to define a profile of Polish volunteers and to evaluate their role in organization of mass sports events. The survey of Polish volunteers compared with results of corresponding research in developed countries concludes that despite different characteristics and motives of Polish and Western volunteers, the real advantages linked to the volunteering keep the interest in unpaid work alive. Moreover, the rough estimation of the value of volunteers’ work prove sports volunteering beneficial not only for the volunteers, but also for the organizations involved. pl
dc.subject.pl wolontariat sportowy pl
dc.subject.pl Polska pl
dc.subject.pl organizacja imprez sportowych pl
dc.subject.en sports volunteering pl
dc.subject.en Poland pl
dc.subject.en sports event organization pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.title.container Organizacja i marketing imprez sportowych : młodzi o sporcie 2014 pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-03-06 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Katedra Zarządzania w Turystyce pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska