Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Pytanie o język w spisach ludności na ziemiach ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Sagan-Bielawa Mirosława
Miodunka Władysław
Seretny Anna

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Sagan-Bielawa Mirosława
Miodunka Władysław
Seretny Anna

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Sagan-Bielawa Mirosława
Miodunka Władysław
Seretny Anna