Jagiellonian University Repository

Pytanie o język w spisach ludności na ziemiach polskich (lata 1789-2011)

pcg.skipToMenu

Pytanie o język w spisach ludności na ziemiach polskich (lata 1789-2011)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa