Jagiellonian University Repository

Ostatnia warownia narodowa : z dziejów walki o polski język wykładowy na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1850-1870

pcg.skipToMenu

Ostatnia warownia narodowa : z dziejów walki o polski język wykładowy na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1850-1870

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa