Jagiellonian University Repository

Muzyczny update

pcg.skipToMenu

Muzyczny update

Show full item record

dc.contributor.author Grabuś, Łukasz [USOS32908] pl
dc.date.accessioned 2017-01-18T14:22:55Z
dc.date.available 2017-01-18T14:22:55Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1233-0477 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/35608
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Muzyczny update pl
dc.title.alternative A musical update pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 149-151 pl
dc.description.additional Dotyczy: Heiner Goebbels, Przeciw Gesamtkunstwerk, wybór i wstęp: Lukáš Jiřička, przekład: Anna R. Burzyńska i Sławomir Wojciechowski, przekład wstępu: Joanna Derdowska, Korporacja Ha!art, Kraków 2015; Harry Lehmann, Rewolucja cyfrowa w muzyce. Filozofia muzyki, przekład: Monika Pasiecznik, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2016 pl
dc.abstract.pl Łukasz Grabuś recenzuje przygotowaną przez Lukáša Jiřičkę antologię tekstów Heinera Goebbelsa zatytułowaną Przeciw Gesamtkunstwerk (Korporacja Ha!art, Kraków 2015) oraz książkę Rewolucja cyfrowa w muzyce. Filozofia muzyki Harry’ego Lehmana (Fundacja Bęc Zmiana, Kraków 2016). Wprowadza w kontekst twórczości obu autorów oraz opisuje dotychczasową polską recepcję ich idei (Lehmann) i utworów (Goebbels). Grabuś zarzuca antologii powstałych na przestrzeni wielu lat i przyjmujących różne formy tekstów Goebbelsa brak krytycznego opracowania. Wskazuje przewrotowy potencjał książki Lehmanna, filozofa głoszącego zmierzch "muzyki absolutnej" i wieszczącego spowodowany rewolucją cyfrową początek "muzyki relacyjnej". pl
dc.abstract.en Łukasz Grabuś reviews the anthology of Heiner Goebbels' texts Przeciw Gesamtkunstwerk prepared by Lukáša Jiřičkę (Korporacja Ha!art, Cracow 2015) and the book Rewolucja cyfrowa w muzyce. Filozofia muzyki by Harry Lehmana (Fundacja Bęc Zmiana, Cracow 2016). He introduces the context of the work of both authors and describes the earlier reception of their ideas (Lehmann) and works (Goebbels). Grabuś criticises the lack of scholarly commentary in the anthology of Goebbels' texts, written in different forms over the period of many years. He points out the breakthrough potential of Lehmann's book - the philosopher proclaims the end of "absolute music" and predicts the birth of "relational music", resulting from the digital revolution. pl
dc.subject.pl Heiner Goebbels pl
dc.subject.pl Harry Lehmann pl
dc.subject.en Heiner Goebbels pl
dc.subject.en Harry Lehmann pl
dc.description.number 136 pl
dc.title.journal Didaskalia pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Overview pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 14


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)