Jagiellonian University Repository

Swoistość adaptabilności i przewidywanie rezyliencji w "młodych bezdomnych" w lokalnym systemie profilaktyki i resocjalizacji w kontekście ekologicznego modelu Urie Bronfenbrennera

pcg.skipToMenu

Swoistość adaptabilności i przewidywanie rezyliencji w "młodych bezdomnych" w lokalnym systemie profilaktyki i resocjalizacji w kontekście ekologicznego modelu Urie Bronfenbrennera

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa