Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Constraint satisfaction problems solvable by local ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Matematyki i Informatyki nie afiliował
Barto, Libor
Kozik Marcin

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Matematyki i Informatyki
Barto, Libor
Kozik Marcin

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Matematyki i Informatyki
Barto, Libor
Kozik Marcin