Jagiellonian University Repository

O "konieczności historycznej" pisania nowych podręczników z doktryn politycznych : rozważania wokół książki Andrzeja Bednarza "O ideach politycznych - ich historii i aktualności : podręcznik akademicki", Kielce 2015

pcg.skipToMenu

O "konieczności historycznej" pisania nowych podręczników z doktryn politycznych : rozważania wokół książki Andrzeja Bednarza "O ideach politycznych - ich historii i aktualności : podręcznik akademicki", Kielce 2015

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa