Jagiellonian University Repository

Profesjonalne techniki wzbudzania litości : wizerunek żebraka w literaturze arabskiej i zachodnioeuropejskiej

pcg.skipToMenu

Profesjonalne techniki wzbudzania litości : wizerunek żebraka w literaturze arabskiej i zachodnioeuropejskiej

Show full item record

dc.contributor.author Prochwicz-Studnicka, Bożena [SAP11116380] pl
dc.date.accessioned 2015-03-04T16:14:30Z
dc.date.available 2015-03-04T16:14:30Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 1898-3901 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3537
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Profesjonalne techniki wzbudzania litości : wizerunek żebraka w literaturze arabskiej i zachodnioeuropejskiej pl
dc.title.alternative Professional technics of arousing pity : image of a beggar in Arabic and West-European literature pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 93-100 pl
dc.abstract.pl Zarówno literatura arabska okresu klasycznego i poklasycznego, jak i europejska (począwszy od przełomu średniowiecza i epoki nowożytnej) wielokrotnie podejmowały temat żebractwa zawodowego. Osiem wybranych, reprezentatywnych dla „literatury żebraczej” utworów posłużyło do przeprowadzenia typologii żebraczych technik zarobkowania, których podstawowy mechanizm bazował na wzbudzaniu w jałmużnodawcach uczucia litości. Podobieństwo (a bardzo często nawet tożsamość) przedstawionych typów żebraczych korespondujących z modelem osobowym ukształtowanym w warunkach społecznych dwóch różnych kręgów kulturowych może wskazywać na ich archetypowy charakter. pl
dc.abstract.en A subject of professional beggary was evoked many times in both Arabic classical and postclassical literature as well in European literature (from the very end of the Middle Ages). Eight literary works, representative for Arabic and West-European ‘beggary literature’, have been used to present a typology of technics worked out by professional beggars. The typology covers only the frauds, which were based on arousing pity that consequently led to alms giving. Similarity (and very often even identity) of the presented beggar types which find their counterparts in social reality in two different cultures might indicate their archetypal character. pl
dc.subject.pl klasyczna literatura arabska pl
dc.subject.pl literatura pikarejska pl
dc.subject.pl literatura europejska przełomu średniowiecza i epoki nowożytnej pl
dc.subject.pl wzbudzanie litości pl
dc.subject.pl żebractwo pl
dc.subject.en classical Arabic literature pl
dc.subject.en picaresque literature pl
dc.subject.en European literature of the Late Middle Ages and the early modern period pl
dc.subject.en beggary pl
dc.subject.en arousing pity pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 9 pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.title.journal Tematy z Szewskiej pl
dc.title.volume Litość pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Prochwicz-Studnicka, Bożena: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji pl
dc.subtype Article pl
.pointsMNiSW [2010 A]: 9


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)