Jagiellonian University Repository

Różnice płciowe w pamięci prospektywnej u młodych dorosłych i seniorów

Różnice płciowe w pamięci prospektywnej u młodych ...

Show full item record

dc.contributor.author Riess, Marta [USOS112963] pl
dc.contributor.author Janoszczyk, Katarzyna [USOS97193] pl
dc.contributor.author Niedźwieńska, Agnieszka [SAP11015493] pl
dc.contributor.author Rendell, Peter G. pl
dc.date.accessioned 2017-01-14T09:37:03Z
dc.date.available 2017-01-14T09:37:03Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1507-7888 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/35362
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Różnice płciowe w pamięci prospektywnej u młodych dorosłych i seniorów pl
dc.title.alternative Gender differences in prospective memory in young and older adults. pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 793-802 ; 803-812 pl
dc.description.additional Na s. 793-802 tekst w j. pol., na str.803-812 tekst w j. ang. pl
dc.identifier.weblink http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rpsych/article/view/2723/2830 pl
dc.identifier.weblink http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rpsych/article/view/2724/2831 pl
dc.abstract.pl Głównym celem badania była analiza związku płci z funkcjonowaniem pamięci prospektywnej, uwzględniająca wiek osób oraz specyficzne wymagania zadań prospektywnych. Ogólne wykonanie zadań prospektywnych było istotnie lepsze u starszych kobiet niż u starszych mężczyzn, a w całej próbie wyniki kobiet były lepsze dla zadań prospektywnych z zewnętrzną wskazówką. W dyskusji analizowany jest możliwy wpływ czynników związanych z rolą płciową, osobowości i percepcji na wykonanie zadań prospektywnych. pl
dc.abstract.en The main purpose of the present study was to investigate the relation between gender and prospective memory performance with respect to participants’ age and the specific requirements of prospective memory tasks. Prospective memory performance was better for women compared to men in the older adult group. In the entire sample, women performed better than men on prospective memory tasks with an external cue. The possible influence of factors related to the gender role, personality, and perception on prospective memory performance is discussed. pl
dc.subject.pl pamięć prospektywna pl
dc.subject.pl różnice płciowe pl
dc.subject.pl Wirtualny Tydzień pl
dc.subject.en prospective memory pl
dc.subject.en gender differences pl
dc.subject.en Virtual Week pl
dc.description.volume 19 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.doi 10.18290/rpsych.2016.19.4-5pl pl
dc.title.journal Roczniki Psychologiczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-01-14 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 12


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa