Jagiellonian University Repository

Perswazja w reklamach społecznych

pcg.skipToMenu

Perswazja w reklamach społecznych

Show full item record

dc.contributor.author Wójciuk, Anna pl
dc.date.accessioned 2017-01-12T13:10:58Z
dc.date.available 2017-01-12T13:10:58Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/35255
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Perswazja w reklamach społecznych pl
dc.title.alternative Persuasion in social advertisements pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 109-125 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 124-125 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Hum+13+%282+2016%29/0de404a3-b7e0-4249-a5df-9dab1296f314#page=109 pl
dc.abstract.pl W niniejszym artykule, poświęconym zjawisku perswazji w reklamach społecznych, autorka dowodzi, że komunikaty te musi cechować oryginalność językowa, a perswazja jest podstawowym budulcem każdego społecznego przekazu. Przedmiotem analizy są hasła przykładowych komunikatów społecznych. pl
dc.abstract.en This article describes the persuasion of social advertisements. Due to the fact that the slogan performs a large role in the perception of social advertisements, the analysis was limited to the language of slogans in selected examples of campaigns. The main objective of this article is to show that the persuasion and linguistic originality are the basic element of social advertisements. pl
dc.subject.pl reklama społeczna pl
dc.subject.pl perswazja pl
dc.subject.pl język reklamy pl
dc.subject.pl odbiorca pl
dc.subject.en social advertisement pl
dc.subject.en persuasion pl
dc.subject.en language of advertisement pl
dc.subject.en recipient pl
dc.description.number 13 (2) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-01-11 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska