Jagiellonian University Repository

Karpackie epizody Wielkiej Wojny : badania, ochrona i rewitalizacja zespołu pobojowisk z okresu pierwszej wojny światowej w rejonie Kamienia nad Jaśliskami i Jasiela

pcg.skipToMenu

Karpackie epizody Wielkiej Wojny : badania, ochrona i rewitalizacja zespołu pobojowisk z okresu pierwszej wojny światowej w rejonie Kamienia nad Jaśliskami i Jasiela

Show full item record

dc.contributor.author Czarnowicz, Marcin [SAP13037309] pl
dc.contributor.author Ochał-Czarnowicz, Agnieszka [SAP14012575] pl
dc.contributor.author Kołodziejczyk, Piotr [SAP12020043] pl
dc.date.accessioned 2017-01-12T13:05:38Z
dc.date.available 2017-01-12T13:05:38Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2449-9595 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/35253
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Karpackie epizody Wielkiej Wojny : badania, ochrona i rewitalizacja zespołu pobojowisk z okresu pierwszej wojny światowej w rejonie Kamienia nad Jaśliskami i Jasiela pl
dc.title.alternative Carpathian episodes of the Great War : research, protection and revitalisation of the battle fields from World War I located in the area of Kamienń (above Jaśliska) and Jasiel pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 43-61 pl
dc.identifier.weblink http://www.topiarius.ur.edu.pl/wp-content/uploads/TOPIARIUS_2_Czarnowicz_Ochal-Czarnowicz_Kolodziejczyk.pdf pl
dc.abstract.pl Panujące w naszym kraju ciche przyzwolenie na prowadzenie poszukiwań przez ludzi kierowanych jedynie chęcią pozyskania nowych znalezisk lub co gorsza, chęcią zysku, określanych mianem detektorystów lub poszukiwaczy skarbów, powoduje postępujące niszczenie dziedzictwa kulturowego. Taki stan rzeczy prowadzi także do degradacji stanowisk związanych z działaniami wojennymi z lat 1914-1918 i do utraty wielu informacji, jakie można pozyskać w trakcie badań terenowych, będących cennym uzupełnieniem wiedzy historycznej, a w wielu wypadkach jej znacznym rozszerzeniem. W związku z postępującą dewastacją zespołu pobojowisk zlokalizowanych w okolicach góry Kamień nad Jaśliskami oraz Jasiela (pow. krośnieński/sanocki) oraz niezadowalającym stanem badań na temat walk toczonych na obszarze zlokalizowanym na wschód od przełączy Beskid nad Czeremchą, po grzbiet Kiczery, zainicjowano rozległy projekt badawczy obejmujący ten teren. Jego głównym celem jest wypracowanie schematu interdyscyplinarnych i kompleksowych badań naukowych wraz z metodami ich upowszechniania wśród ludności lokalnej. Finalnym efektem projektu może się stać kompleksowy i oparty na wynikach analiz naukowych plan rewitalizacji tego terenu i nadania mu charakteru pomnika historii. pl
dc.abstract.en The tacit consent prevailing in our country to conduct underground exploration by people known as treasure hunters, causes progressive destruction of cultural heritage. Those people are only guided by the success desire or even worse - a profit desire. This situation also leads to degradation of many sites related to the Great War 1914-1918 events and the loss of many information, that we can obtain in the course of methodic fieldwork, which are a valuable complement, and in many cases a significant expansion to historical knowledge. In view of the increasing devastation of the huge battlefields located in the vicinity of the Jaśliska village and Jasiel (county Krosno/Sanok), and in connection with the unsatisfactory state of research on the struggle in this area, an extensive research project covering the area has been started. Its main objective is to develop a scheme for interdisciplinary and comprehensive research and methods for its dissemination among local people. The final result of the project can become complex and based on the results of scientific analyzes, plan to revitalize the area and give it the character of a historical monument. pl
dc.subject.pl Wielka Wojna pl
dc.subject.pl Kamień nad Jaśliskami pl
dc.subject.pl pierwsza wojna światowa pl
dc.subject.pl pobojowiska pl
dc.subject.pl Jaśliska pl
dc.subject.en Great War pl
dc.subject.en Kamień over Jaśliska pl
dc.subject.en I World War pl
dc.subject.en battlefield pl
dc.subject.en Jaśliska pl
dc.description.volume 1 (2) pl
dc.title.journal Topiarius pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-02-07 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Archeologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)