Jagiellonian University Repository

Czy autorytet może być oparty na strachu? : Neron jako tyran na podstawie tragedii "Oktawia" Pseudo-Seneki

pcg.skipToMenu

Czy autorytet może być oparty na strachu? : Neron jako tyran na podstawie tragedii "Oktawia" Pseudo-Seneki

Show full item record

dc.contributor.author Petry, Martyna pl
dc.date.accessioned 2017-01-12T12:52:40Z
dc.date.available 2017-01-12T12:52:40Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/35252
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Czy autorytet może być oparty na strachu? : Neron jako tyran na podstawie tragedii "Oktawia" Pseudo-Seneki pl
dc.title.alternative Can the authority rely on fear? : Nero as a tyrant in the tragedy "Octavia" by Pseudo-Seneca pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 101-107 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 107 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Hum+13+%282+2016%29/0de404a3-b7e0-4249-a5df-9dab1296f314#page=101 pl
dc.abstract.pl Niniejszy artykuł koncentruje się na portrecie cesarza Nerona ukazanym w tragedii Pseudo-Seneki pt. Oktawia. Tragedia ta została napisana krótko po śmierci Nerona. Autor charakteryzuje w niej cesarza jako tyrana zniewolonego przez słabości: wzbudza on strach i paradoksalnie z tego powodu obawia się zginąć z rąk spiskowców. Następnie autor określa Nerona jako władcę ogarniętego zachłannością (avaritia), lubującego się w zbytku (luxuria), zbrodniczego (nagminne scelera), wreszcie pozbawionego szacunku zarówno do bliskich, jak i do państwa oraz bóstw (impietas). Charakterystycznymi cechami osobowości Nerona są także nieumiejętność panowania nad żądzą (libido) i zwierzęca srogość (saevitia). pl
dc.abstract.en This paper considers the portrait of the emperor Nero presented by Pseudo-Seneca in his tragedy Octavia written in the short time after Nero's death. The author portrays the emperor as a tyrant possessed by vices typically related to the tyrannical personality: he is terrifying and hence paradoxically afraid of being killed by the conspirators, then the emperor is described as being avaricious (avaritia), inclined toward luxurious life, flagitious (his scelera) and impious (impietas). Such vices as inability to control his lust (libido) and savagery (saevitia) are the essential characteristics connected with Nero's personality as well. pl
dc.subject.pl Pseudo-Seneka pl
dc.subject.pl Oktawia pl
dc.subject.pl Neron pl
dc.subject.pl tyran pl
dc.subject.pl portret pl
dc.subject.en Pseudo-Seneca pl
dc.subject.en Octavia pl
dc.subject.en Nero pl
dc.subject.en tyrant pl
dc.subject.en portrayal pl
dc.description.number 13 (2) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-01-11 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska