Jagiellonian University Repository

Ślady Wielkiej Wojny w Karpatach : badania i dokumentacja elementów umocnień w rejonie Jaślisk i Moszczańca w latach 2015-2016

pcg.skipToMenu

Ślady Wielkiej Wojny w Karpatach : badania i dokumentacja elementów umocnień w rejonie Jaślisk i Moszczańca w latach 2015-2016

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach