Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Order Papieski dla prof. dr. hab. Wacława UruszczakaAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Zarzycki Zdzisław
Krzysztofek Katarzyna
Mikuła Maciej
Strzała Marek
Ożóg Michał

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Zarzycki Zdzisław
Krzysztofek Katarzyna
Mikuła Maciej
Strzała Marek
Ożóg Michał

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Zarzycki Zdzisław
Krzysztofek Katarzyna
Mikuła Maciej
Strzała Marek
Ożóg Michał