Jagiellonian University Repository

Gdy materia zostaje ożywiona... : Napoleon w recepcji Teofila Lenartowicza : studium romantycznej siły imaginacji

pcg.skipToMenu

Gdy materia zostaje ożywiona... : Napoleon w recepcji Teofila Lenartowicza : studium romantycznej siły imaginacji

Show full item record

dc.contributor.author Krawczyk, Arkadiusz pl
dc.date.accessioned 2017-01-11T07:54:09Z
dc.date.available 2017-01-11T07:54:09Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/35113
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Gdy materia zostaje ożywiona... : Napoleon w recepcji Teofila Lenartowicza : studium romantycznej siły imaginacji pl
dc.title.alternative When matter comes to life… : Napoleon in the perception of Teofil Lenartowicz : (the study of the romantic power of imagination) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 85-100 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 99-100 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Hum+13+%282+2016%29/0de404a3-b7e0-4249-a5df-9dab1296f314#page=85 pl
dc.abstract.pl Postać Napoleona w twórczości Teofila Lenartowicza pojawia się kilkukrotnie. W pisarskim dorobku samotnika znad Arno szczególnym przypadkiem jest wiersz, który powstał pod wpływem kolumny Vendôme w Paryżu, jako zapis peregrynacji lirnika mazowieckiego. W wyniku tej obserwacji poeta snuje szereg refleksji dotyczących samoświadomości czynu, historiozofii, następcy Napoleona. Ten Lenartowiczowski wizerunek francuskiego władcy skonfrontowany zostaje z innych utworami tego okresu, w których pojawia się postać małego kaprala. pl
dc.abstract.en The image of Napoleon occurs in Lenartowicz's works several times. However, a poem that was created by the influence of the view of the Vendôme Column, that was a monument praising the emperor, is a specific example. As a result of this observation, the poet reflects on morality, historiosophy, and the future ruler, and his reflections have been presented in the article. Moreover, the image of the ruler shown in that way has been presented against the works of other writers of that period. pl
dc.subject.pl Teofil Lenartowicz pl
dc.subject.pl Napoleon pl
dc.subject.pl historiozofia pl
dc.subject.pl sztuka francuska pl
dc.subject.pl kolumna Vendôme pl
dc.subject.en Lenartowicz pl
dc.subject.en Napoleon pl
dc.subject.en historiosophy pl
dc.subject.en French art pl
dc.subject.en Vendôme Column pl
dc.description.number 13 (2) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2010-01-10 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska