Jagiellonian University Repository

Debiuty Bibliologiczno-Informatologiczne

pcg.skipToMenu

Debiuty Bibliologiczno-Informatologiczne

 


Debiuty Bibliologiczno-Informatologiczne to recenzowane internetowe czasopismo naukowe, publikowane z inicjatywy Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Biblioteki Jagiellońskiej od 2013 roku.

Misją rocznika jest próba utrwalenia najciekawszego dorobku naukowego absolwentów Instytutów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w Polsce, podejmujących zagadnienia bibliologiczne i informatologiczne.

Strona internetowa Debiutów Bibliologiczno-Informatologicznych

Collections in this community

Search