Jagiellonian University Repository

Franz Brentano i Eduard Zeller o pochodzeniu ludzkiego ducha

Franz Brentano i Eduard Zeller o pochodzeniu ludzkiego ducha

Show full item record

dc.contributor.author Kamińska, Sonia [SAP14005488] pl
dc.contributor.editor Słowiński, Grzegorz [USOS96724] pl
dc.date.accessioned 2017-01-10T19:48:01Z
dc.date.available 2017-01-10T19:48:01Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7688-401-1 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/35098
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Franz Brentano i Eduard Zeller o pochodzeniu ludzkiego ducha pl
dc.title.alternative Franz Brentano and Eduard Zeller on the origin of human soul pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos pl
dc.description.physical 9-21 pl
dc.description.additional Autorem książki jest Brentano Franz pl
dc.abstract.pl Wprowadzenie do sporu F. Brentana z E. Zellerem nt. pochodzenia ludzkiej duszy. pl
dc.abstract.en Introduction to the discussion between F. Brentano and E. Zeller on the origin of human soul. pl
dc.subject.pl Brentano pl
dc.subject.pl Zeller pl
dc.subject.pl dusza pl
dc.subject.pl duch pl
dc.subject.en Brentano pl
dc.subject.en Zeller pl
dc.subject.en soul pl
dc.subject.en spirit pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.container Teoria Arystotelesa na temat źródła ludzkiego ducha : wraz z dodatkiem List otwarty do Pana Profesora Doktora Eduarda Zellera na okoliczność jego pisma na temat teorii Arystotelesa o wieczności ducha pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)