Jagiellonian University Repository

Demograficzne i socjologiczne implikacje wyjazdów z Polski : dyskusja na bazie wyników narodowego spisu powszechnego z 2011 roku

pcg.skipToMenu

Demograficzne i socjologiczne implikacje wyjazdów z Polski : dyskusja na bazie wyników narodowego spisu powszechnego z 2011 roku

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0