Jagiellonian University Repository

Powódź w zlewni Miedzianki (zlewnia Nysy Łużyckiej) w sierpniu 2010 roku : dobra praktyka w redukcji ryzyka powodziowego w małych zlewniach górskich, w których wystąpiła powódź błyskawiczna

pcg.skipToMenu

Powódź w zlewni Miedzianki (zlewnia Nysy Łużyckiej) w sierpniu 2010 roku : dobra praktyka w redukcji ryzyka powodziowego w małych zlewniach górskich, w których wystąpiła powódź błyskawiczna

Show full item record

dc.contributor.author Franczak, Paweł [USOS95586] pl
dc.contributor.author Listwan-Franczak, Karolina [USOS112171] pl
dc.contributor.editor Franczak, Paweł [USOS95586] pl
dc.contributor.editor Krąż, Paweł [SAP14015232] pl
dc.contributor.editor Liro, Justyna [SAP14033151] pl
dc.contributor.editor Liro, Maciej [USOS95012] pl
dc.contributor.editor Listwan-Franczak, Karolina [USOS112171] pl
dc.date.accessioned 2017-01-10T14:59:19Z
dc.date.available 2017-01-10T14:59:19Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-64089-28-2 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/35085
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Powódź w zlewni Miedzianki (zlewnia Nysy Łużyckiej) w sierpniu 2010 roku : dobra praktyka w redukcji ryzyka powodziowego w małych zlewniach górskich, w których wystąpiła powódź błyskawiczna pl
dc.title.alternative The flooding in the Miedzianka catchment (the Nysa Łużycka catchment) in August 2010 : an example of good practice in reducing the risk of flooding in small mountain catchments in which flash floods have frequently occurred pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 55-84 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 79-84. Publ. recenzowana. Materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy pt. "Interdycyplinarność badań geograficznych" (22-24.10.2015 r., Kraków) pl
dc.identifier.weblink http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=000224_04&notka=UGF3ZWx9IEZyYW5jemFrLCBLYXJvbGluYSBMaXN0d2FuLUZyYW5jemFrIDIwMTYgUG93b31ken0gdyB6bGV3bmkgTWllZHppYW5raSAoemxld25pYSBOeXN5IEx9dXp9eWNraWU= pl
dc.identifier.weblink http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje,000224?&page=rok pl
dc.abstract.pl W sierpniu 2010 r. w zlewni Miedzianki (89,2 km^{2}), w której położona jest Bogatynia, wystąpiła gwałtowna powódź błyskawiczna. Przepływ maksymalny wyniósł 190 m^{3}.s^{-1}, a maksymalny odpływ jednostkowy - 3,05 m^{3}.s^{-1}.km^{-2} i był jednym z najwyższych, jakie odnotowano w zlewniach sudeckich. W wyniku tej powodzi w Bogatyni wyrządzone zostały ogromne straty materialne szacowane na ok. 225 mln zł. Po tym zdarzeniu w mieście tym podjęto odpowiednie kroki zmierzające w kierunku obniżenia ryzyka powodziowego. Władze miasta uchwaliły nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, w którym obszar zagrożony powodzią został wyznaczony zgodnie z zasięgiem wód powodziowych z sierpnia 2010 r. (najwyższym odnotowanym w historii). Z kolei Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu opracował "Wielowariantową zróżnicowaną koncepcję łagodzenia skutków powodzi cieków Miedzianka i Witka, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Bogatynia". W ramach tego opracowania wykonano 8 wariantów łagodzenia skutków wylewów Miedzianki, poddanych konsultacjom społecznym. pl
dc.abstract.en In August 2010, a flash flood occurred in the Miedzianka catchment (89.2 km^{2}) located in the town of Bogatynia. The maximum flow was 190 m^{3}.s^{-1}, and the maximum outflow unit reached 3.05 m^{3}.s^{-1}.km^{-2} (one of the highest ever recorded in the Sudety catchments). Huge material losses (totaling at PLN 225 million) were an immediate result of this flooding in Bogatynia, which, however, is an example of a town where appropriate steps were taken to reduce the risk of flooding. The town authorities prepared a new study on the conditions and directions of the spatial development of Bogatynia in which the flood risk area was marked according to the reach of the flood waters in August 2010. In turn, the Regional Water Management Board in Wrocław developed a "Multivariate diverse concept of flood mitigation in the watercourses of the Miedzianka and Witka, with particular emphasis on the town of Bogatynia". 8 options to mitigate floods on the Miedzianka, which were subject to social consultations, were developed as part of the study. pl
dc.subject.pl powódź błyskawiczna pl
dc.subject.pl ryzyko powodziowe pl
dc.subject.pl małe zlewnie pl
dc.subject.pl zlewnia Odry pl
dc.subject.pl Sudety pl
dc.subject.en flash flood pl
dc.subject.en flood risk pl
dc.subject.en small catchment pl
dc.subject.en the Odra catchment pl
dc.subject.en the Sudety pl
dc.description.volume 4 pl
dc.description.publication 1,65 pl
dc.title.container Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii = Contemporary problems and research directions in geography pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-01-22 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa