Jagiellonian University Repository

Status moralny pacjenta w stanie wegetatywnym

pcg.skipToMenu

Status moralny pacjenta w stanie wegetatywnym

Show full item record

dc.contributor.author Nowak, Piotr [SAP14013557] pl
dc.date.accessioned 2017-01-04T13:26:55Z
dc.date.available 2017-01-04T13:26:55Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/34936
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Status moralny pacjenta w stanie wegetatywnym pl
dc.title.alternative The moral status of a patient in vegetative state pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1-3 pl
dc.description.additional Portal internetowy wydawany cyklicznie w formie czasopisma on-line, finansowany przez "Fundację na rzecz Nauki Polskiej" pl
dc.identifier.weblink http://filozofiawpraktyce.pl/status-moralny-pacjenta-w-stanie-wegetatywnym/ pl
dc.description.volume 2 pl
dc.identifier.doi 10.26106/xkm4-1k15 pl
dc.identifier.eissn 2451-3962 pl
dc.title.journal Filozofia w Praktyce pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-01-02 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 20 pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa