Jagiellonian University Repository

Jaroslav Valenta a historycy polscy w zbiorach Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

pcg.skipToMenu

Jaroslav Valenta a historycy polscy w zbiorach Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

Show full item record

dc.contributor.author Grudzień, Sebastian [SAP12016917] pl
dc.date.accessioned 2017-01-04T10:22:19Z
dc.date.available 2017-01-04T10:22:19Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2084-1213 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/34902
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Jaroslav Valenta a historycy polscy w zbiorach Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie pl
dc.title.alternative Jaroslav Valenta and Polish historians in the collections of the Science Archive of the Polish Academy of Sciences and the Polish Academy of Learning in Kraków pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 236-248 pl
dc.identifier.weblink http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Historia_Slavorum_Occidentis/Historia_Slavorum_Occidentis-r2015-t1(8)/Historia_Slavorum_Occidentis-r2015-t1(8)-s236-248/Historia_Slavorum_Occidentis-r2015-t1(8)-s236-248.pdf pl
dc.subject.pl Jaroslav Valenta pl
dc.subject.pl Praska Wiosna pl
dc.subject.pl historiografia pl
dc.subject.pl historycy polscy pl
dc.subject.pl polsko-czeskie stosunki naukowe pl
dc.subject.en Jaroslav Valenta pl
dc.subject.en Prague Spring pl
dc.subject.en historiography pl
dc.subject.en Polish historians pl
dc.subject.en Polish-Czech scientific relations pl
dc.description.number 1 (8) pl
dc.identifier.doi 10.15804/hso150113 pl
dc.title.journal Historia Slavorum Occidentis pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-01-04 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)