Jagiellonian University Repository

Metody pomiaru zapotrzebowania na kompetencje różnych sektorów gospodarki

pcg.skipToMenu

Metody pomiaru zapotrzebowania na kompetencje różnych sektorów gospodarki

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska