Jagiellonian University Repository

Władysław Konopczyński i jego dzieło Polska a Szwecja

Władysław Konopczyński i jego dzieło Polska a Szwecja

Show full item record

dc.contributor.author Biliński, Piotr [SAP11018491] pl
dc.contributor.author Zielińska, Zofia pl
dc.date.accessioned 2017-01-03T11:14:20Z
dc.date.available 2017-01-03T11:14:20Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-62628-84-1 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/34778
dc.language pol pl
dc.title Władysław Konopczyński i jego dzieło Polska a Szwecja pl
dc.title.alternative Władysław Konopczyński and his work Polish and Sweden pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej pl
dc.pubinfo Warszawa : Muzeum Historii Polski pl
dc.description.physical 7-15 pl
dc.description.series Biblioteka Klasyki Historiografii; 5 pl
dc.description.publication 1,5 pl
dc.title.container Polska a Szwecja : od pokoju oliwskiego do upadku Rzeczypospolitej 1660-1795 pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Studiów Międzykulturowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)