Jagiellonian University Repository

The energy policy as a field of EU's limitations and conflict among the member states and the EU

pcg.skipToMenu

The energy policy as a field of EU's limitations and conflict among the member states and the EU

Show full item record

dc.contributor.author Lichwa, Katarzyna [USOS123692] pl
dc.date.accessioned 2017-01-03T08:10:48Z
dc.date.available 2017-01-03T08:10:48Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 2299-2383 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/34708
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title The energy policy as a field of EU's limitations and conflict among the member states and the EU pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 29-43 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 42-43 pl
dc.identifier.weblink ftp://ftp.zpu.uj.edu.pl/towarzystwodoktorantow/zeszyty_naukowe/spoleczne/1_ZN_Nauki_Spoleczne_nr_1_2010.pdf#page=29 pl
dc.abstract.pl Mimo głębokiej integracji państw członkowskich UE na płaszczyznach wielu polityk, politykaenergetyczna i najważniejsze decyzje z nią związane nadal pozostają w gestii państw członkowskich. Mimo wielu podjętych kroków, KomisjaEuropejska wciąż nie jest w stanie wypracować na tyle zdecydowanej i skutecznej strategii energetycznej, aby zachęcić państwa do jednolitych i wspólnych działań w dziedzinie energii. W niniejszej pracy zanalizowano główne kompetencje i instrumenty instytucji unijnych w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Udowodniono, że przy obecnych warunkowaniach i minimalnych instrumentach prawnych dostępnych Komisji oraz sprzecznych interesach państw członkowskich zarządzanie polityką energetyczną pozostanie nadal w gestii poszczególnych krajów. pl
dc.description.number 1 (1) pl
dc.identifier.eissn 2082-9213 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-05-20 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska