Jagiellonian University Repository

Procesy formowania narodów i tożsamości narodowej w Ameryce Łacińskiej

pcg.skipToMenu

Procesy formowania narodów i tożsamości narodowej w Ameryce Łacińskiej

Show full item record

dc.contributor.author Kaganiec-Kamieńska, Anna [SAP11018953] pl
dc.date.accessioned 2017-01-02T13:59:37Z
dc.date.available 2017-01-02T13:59:37Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1230-1698 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/34689
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Procesy formowania narodów i tożsamości narodowej w Ameryce Łacińskiej pl
dc.title.alternative Nation and national identity formation in Latin America : selected issues pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 147-159 pl
dc.description.additional Bibliogr. 157-159 pl
dc.identifier.weblink https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sn/article/view/sn.2016.009/1900 pl
dc.abstract.pl Historia powstawania narodów w Ameryce Łacińskiej nie daje się jednoznacznie zinterpretować w ramach istniejących schematów i ujęć teoretycznych (np. modernizmu). Trudność polega na tym, że znajdują one jedynie częściowe zastosowanie w odniesieniu do Ameryki Łacińskiej. Celem artykułu jest przestawienie procesów tworzenia narodów i tożsamości narodowej w Ameryce hiszpańskiej do połowy XX wieku z uwzględnieniem wybranych głównych cech tego procesu i czynników, które miały na niego wpływ. pl
dc.abstract.en The history of nation formation in Latin America cannot be easily interpreted within the frames of existing theoretical perspectives, such as modernism. The difficulty lies in the fact that the existing theories only partly apply to this region. The aim of this article is to present the processes of nation and national identity formation in Spanish America until the 1950s pointing to its main characteristics and selected factors of the most significant impact. pl
dc.subject.pl Ameryka Łacińska pl
dc.subject.pl naród pl
dc.subject.pl nacjonalizm pl
dc.subject.pl tożsamość narodowa pl
dc.subject.pl kultura narodowa pl
dc.subject.en Latin America pl
dc.subject.en nation pl
dc.subject.en nationalism pl
dc.subject.en national identity pl
dc.subject.en national culture pl
dc.description.number 48 pl
dc.identifier.doi 10.11649/sn.2016.009 pl
dc.identifier.eissn 2392-2427 pl
dc.title.journal Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-12-19 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska