Jagiellonian University Repository

Az ocsúdik ige etimológiája szlavisztikai megközelítésben

Az ocsúdik ige etimológiája szlavisztikai megközelítésben

Show full item record

dc.contributor.author Németh, Michał [SAP11019153] pl
dc.date.accessioned 2017-01-02T10:01:02Z
dc.date.available 2017-01-02T10:01:02Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0025-0228 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/34660
dc.language hun pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.subject.other etimológia pl
dc.subject.other magyar etimológia pl
dc.subject.other szláv etimológia pl
dc.subject.other szláv jövevényszavak a magyarban pl
dc.subject.other jövevényigék honosítása pl
dc.title Az ocsúdik ige etimológiája szlavisztikai megközelítésben pl
dc.title.alternative A Slavonic approach to the etymology of Hung. ocsúdik "awake, come to" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 295-306 pl
dc.identifier.weblink http://www.magyarnyelv.c3.hu/16-3/NemethM_MNy_16-3.pdf pl
dc.abstract.other A m. ocsúdik (1508) ’ébred; magához tér’ ~ nyj. (1700) ocsul ’ua.’ ige eredetére az eddigi szakirodalomban kétféle magyarázatot találunk. Az egyik elképzelés szerint az ige valamely török nyelvből került át a magyarba, a másik szerint belső fejlemény egy ismeretlen eredetű tőből. Ma már elmondhatjuk, hogy a török etimológia hangtani, alaktani és szemantikai megfontolásból tarthatatlan, míg a belső fejlődésen alapuló magyarázat megválaszolatlan kérdéseket hagy maga után. A cikkben bemutatásra kerülnek ezen két etimológia gyengeségei, s egy harmadik, szláv eredetmagyarázatra hívja fel a szerző az olvasók figyelmét. Mint az ocsúdik ige lehetséges etimonját a szerző a keleti szláv очюдитися ’1. magához tér, felocsúdik; 2. felébred; stb.’ igét veti fel, mely a XVI., XVII. századi oroszból adatolt, az ocsul igét pedig későbbi belső fejleménynek tartja az ocsúdik igéből, pl. a vajúdik (1456 k) ~ vajul (1567–1576) mintájára. pl
dc.subject.en etymology pl
dc.subject.en Hungarian etymology pl
dc.subject.en Slavonic etymology pl
dc.subject.en Slavonic loanwords in Hungarian pl
dc.subject.en adaptation process of loan-verbs in Hungarian pl
dc.description.volume 112 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.18349/MagyarNyelv.2016.3.295 pl
dc.identifier.eissn 1588-1210 pl
dc.title.journal Magyar Nyelv pl
dc.language.container hun pl
dc.date.accession 2016-12-30 pl
dc.participation Németh, Michał: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Językoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2016 C]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska