Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Az ocsúdik ige etimológiája szlavisztikai megközelítésbenAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Filologiczny nie afiliował
Németh Michał

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Filologiczny
Németh Michał

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Filologiczny
Németh Michał