Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Legal principles for delegalizing political partiesAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Tuleja Piotr
Kardas Piotr
Sroka Tomasz
Wróbel Włodzimierz

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Tuleja Piotr
Kardas Piotr
Sroka Tomasz
Wróbel Włodzimierz

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Tuleja Piotr
Kardas Piotr
Sroka Tomasz
Wróbel Włodzimierz