Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Proces stawania się dwujęzycznym (studium przypadku)Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Jelonek Tomasz
Dębski Robert
Miodunka Władysław

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Jelonek Tomasz
Dębski Robert
Miodunka Władysław

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Jelonek Tomasz
Dębski Robert
Miodunka Władysław