Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Teatr i teatrologia : podstawowe pytaniaAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Fischer-Lichte, Erika
Borowski Mateusz
Sugiera Małgorzata

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Fischer-Lichte, Erika
Borowski Mateusz
Sugiera Małgorzata

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Fischer-Lichte, Erika
Borowski Mateusz
Sugiera Małgorzata