Jagiellonian University Repository

Scenariusz 7 : style architektoniczne

pcg.skipToMenu

Scenariusz 7 : style architektoniczne

Show full item record

dc.contributor.author Gajda, Kinga Anna [SAP11019873] pl
dc.date.accessioned 2016-12-21T09:33:40Z
dc.date.available 2016-12-21T09:33:40Z
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/34354
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Scenariusz 7 : style architektoniczne pl
dc.title.alternative Scenario 7 : architectural styles pl
dc.type WorkingPaper pl
dc.description.physical 1-4 pl
dc.description.additional Scenariusz powstał w ramach projektu "Polski Petersburg" pl
dc.identifier.weblink http://www.polskaipetersburg.pl/strona/edukacja pl
dc.date.accession 2016-12-21 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Europeistyki pl
dc.subtype Coursebook pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska