Jagiellonian University Repository

O której godzinie "święty ogień" zstępuje do grobu pańskiego? : kilka uwag na marginesie polskich przekładów najstarszego ruskiego itinerarium

O której godzinie "święty ogień" zstępuje do grobu ...

Show full item record

dc.contributor.author Hodana, Tomasz [SAP11018087] pl
dc.date.accessioned 2015-03-02T12:21:54Z
dc.date.available 2015-03-02T12:21:54Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0137-298X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3434
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa pl
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode pl
dc.title O której godzinie "święty ogień" zstępuje do grobu pańskiego? : kilka uwag na marginesie polskich przekładów najstarszego ruskiego itinerarium pl
dc.title.alternative At what time "the holy fire" descends to the holy sepulchre? : some remarks on the margin of Polish translations of the oldest travelogue of Kievan Rus pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 14-24 pl
dc.identifier.weblink http://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3500 pl
dc.abstract.pl Artykuł stanowi komentarz do dwóch polskich przekładów klasycznego dzieła piśmiennictwa staroruskiego "Hoždeniâ Igumena Daniila", które powstało na początku XII wieku. Autor artukułu koncentruje się na pomyłkach, jakie pojawiają się w polskojęzycznych wariantach opisu ceremonii "Świętego światłą" obchodzonego w Wielką Sobotę w Jerozolimskiej świątyni Zmartwychwstania Pańskiego. Błędy w tłumaczeniu tego właśnie fragmentu w obydwu wersjach tłumaczenia mają swoje źródło w niezrozumieniu terminów "Časy noči" (godziny nocy) i "Časy dnâ" (godziny dnia). Określenia te można spotkać w wielu księgach Pisma Świętego. Odzwierciedlają one charakterystyczne dla Palestyny rozumienie pojęcia doby i następujących po sobie pór dnia i nocy. pl
dc.abstract.en The article comments on the two Polish translations of "The Piligrimage of the Abbot Daniel", a classic work of travel writing of Kievan Rus', which was written in the early 12th century. The author focused on describing translation errors which occur while detailing the descent of the "Holy Fire" ceremony, which took place on Great Saturday in the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem. The errors and inconsistencies found in both Polish translations in this particular passage stem from a misunderstanding of the original terms "hours of the night" and "hours of the daty". These terms, used also by the authors of the books of the Bible, reflect the characteristic Palastinian way of understanding day as well as the way of identifying parts of the night and day. pl
dc.description.volume 35 pl
dc.description.number 1 (141) pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.title.journal Przegląd Rusycystyczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-11-09 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 9; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa